zapisz się do newslettera
logowanie Nie pamiętam hasła Zarejestruj się Nie masz
jeszcze konta?
nowe konto Masz już
konto?
nowe hasło Zarejestruj się Nie masz
jeszcze konta?
Wylogowany Dziękujęmy za korzystanie z naszej aplikacji i zapraszamy ponownie.
Aktywacja konta
Usunięcie konta
Strona damdom.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu DamDom

1.    Informacje ogólne

1.1.    Regulamin został ustanowiony przez firmę OLKER Wojciech Olkowski z siedzibą w Kozach  ul. Stroma 35, 43-340 Kozy. Firma OLKER Wojciech Olkowski jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Centralna Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, posiadającą nr NIP: 9371754637, nr REGON: 070893510

1.2.    Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Administratora, którym jest firma OLKER Wojciech Olkowski.

2.     Definicje pojęć użytych w Regulaminie

2.1.    Usługodawca – firma OLKER Wojciech Olkowski świadcząca usługi przy pomocy Serwisu damdom.pl,
2.2.    Usługobiorca – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu ,
2.3.    Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.damdom.pl,
2.4.    Usługa - usługa Serwisu damdom.pl, umożliwiająca korzystanie z Darmowego Generatora Umów i Dokumentów, Vademecum Wynajmującego, Artykułów oraz Newslettera
2.5.    Newsletter – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy
2.6.    Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia przez firmęOLKER Wojciech Olkowski usług Serwisu drogą elektroniczną 

3.    Narzędzia i treści dostępne w Serwisie:

3.1.1.    Artykuły prasowe oraz wybrane akty prawne i interpretacje
3.1.2.    Wzory dokumentów związanych z tematyka najmu dostępne za pośrednictwem narzędzia „Generator dokumentów”
3.1.3.    Poradniki w tematyce najmu
3.1.4.    Newsletter


4.    Informacje techniczne

4.1.    Dostęp do Serwisu możliwy jest poprzez adres http://www.damdom.pl.
4.2.    Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę:
4.2.1.    Połączenie z siecią Internet
4.2.2.    Posiadanie prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki. Preferowane przeglądarki to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera,
4.2.3.    W przypadku pobierania plików także odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego zapisanie pobranego pliku w formacie PDF

5.    Dane osobowe

5.1.    Serwis może zbierać dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika. Mogą być to:
5.1.1.    adres elektroniczny;
5.1.2.    imię i nazwisko;
5.1.3.    adres zamieszkania;
5.1.4.    nr telefonu;
5.1.5.    data urodzenia;
5.1.6.    dodatkowe dane o charakterze demograficznym lub gospodarczym
5.2.    Usługodawca jest administratorem danych osobowych
5.3.    Usługodawca chroni dane osobowe Usługobiorców
5.4.    Usługodawca będzie przetwarzał Dane Osobowe zgodnie z Ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.)
5.5.    Usługodawca nie przetwarza danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
5.6.    Usługobiorcy przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą
5.7.    Usługobiorca ma prawo do skorygowania wpisanych przez siebie danych
5.8.    Serwis korzysta z plików cookies
5.9.    Ponadto zapisowi mogą podlegać:
5.9.1.    czas nadejścia zapytania,
5.9.2.    czas wysłania odpowiedzi,
5.9.3.    nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
5.9.4.    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
5.9.5.    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
5.9.6.    informacje o przeglądarce użytkownika,
5.9.7.    Informacje o adresie IP.
5.10.    Serwis w żaden sposób nie zapisuje, nie gromadzi ani nie wykorzystuje danych wprowadzanych przez Usługobiorcę podczas generowania dokumentów w bezpłatnym Generatorze Dokumentów.

6.    Ograniczenie odpowiedzialności

6.1.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji, kalkulatorów jak i wzorów pism zamieszczonych w Serwisie.
6.2.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść danych wprowadzonych do Serwisu przez Usługobiorcę
6.3.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności brak możliwości dostępu do Serwisu jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
6.4.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych informatycznych usługobiorcy powstałych na skutek zdarzeń niezależnych od Usługodawcy.

7.    Postanowienia końcowe

7.1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Serwisie i jego zasobach bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz  bez konieczności zmiany Regulaminu.
7.2.    Wszelkie treści zawarte w serwisie  mają jedynie charakter informacyjny.
7.3.    Warunkiem korzystania z Serwisu DamDom jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień.
7.4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.